Πολυγνώτου 55 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 340479 Φαξ. 2310 341563
email: info@bestdeals.gr